הסטוריה של רעידות באיזור המוקד

היסטוריה של רעידות אדמה שהתרחשו בקרבת הרעידה שהורגשה 201905151652

היסטוריה של רעידות אדמה ברדיוס של  10 ק"מ ממגניטודה 2.5