אירוע 202005110237

רעידת אדמה שהורגשה מגניטודה עומק ק"מ
בתאריך שעה UTC

אזרח יקר בכדי להכיר טוב יותר את השפעותיה של רעידת אדמה בישראל אנו זקוקים למידע שבשאלון להלן.

מידע אישי ומיקום
המידע האישי לא חובה למילוי. הוא רק לשם יצירת קשר במידה ונרצה לשאול שאלות
כתובת המקום בו היית בזמן הרעידה:
במידה ולא הרגשת נא למלא רק חלק 1 (חלק זה)
השפעות על אנשים


השפעה על חפצים רהיטים וכד'
האם הבחנת בתופעות הבאות?
נזק למבנים
אם כן אנא ענה על השאלות הבאות:
נתונים על המבנה: